Hvordan får jeg folkepension?

Hvordan får jeg folkepension?

Nærmer du dig alderdommen, eller er du der allerede, bør du undersøge regler og ydelser omkring din økonomi, hvis du ønsker at gå på pension. Hvis du ønsker at modtage folkepension, kan du få den, hvis du opfylder kravene til fuld folkepension. Kravene lyder således:

  • Er du født før d. 1. januar 1954, kan du som 65-årig modtage folkepension. Din pensionsalder er højere, hvis du er født senere end den dato. For at vide, hvornår du kan modtage folkepension, kan du beregne din pensionsalder ud fra gyldige satser for folkepensionen.
  • Du skal have boet i Danmark fra en alder af 15 år, og 40 år frem.

Hvilke ydelser kan jeg få?

Der er mange offentlige ydelser, du som folkepensionist kan søge om og modtage. Den første er folkepensionen, som bliver beregnet ud fra de aktuelle satser afhængigt af din civilstatus. Folkepensionen er sammensat af to ydelser; grundbeløb og pensionstillæg, som alle folkepensionister modtager. Er du økonomisk dårligt stillet, kan du ud fra forskellige beregninger og en formuegrænse på 86.000 kr. modtage den årlige ældrecheck. Der er også mulighed for at søge om helbredstillæg, hvis du som pensionist har større udgifter i forbindelse med dit helbred. Ønsker du stadig at modtage boligydelse, er dette heller ikke et problem at få som folkepensionist, og du kan søge om boligydelsen på helt normal vis. Læs om dine muligheder for folkepension, og hvad du bør være opmærksom på.

Hvordan er reglerne når…

Jeg bor i en ældrebolig eller på et plejehjem? Bor du i ældrebolig eller på et plejehjem er ydelserne, du kan modtage de samme som alle andre folkepensionister så længe du opfylder de formelle krav. Du kan på helt almindelig vis søge om fx boligydelse eller helbredstillæg.

Jeg er førtidspensionist, men når min folkepensionsalder? Uden, at du skal foretage dig noget, ændres din førtidspension til folkepension og du bliver automatisk folkepensionist.

Jeg har en aldersopsparing, men stadig ønsker folkepension? Har du en aldersopsparing ændrer det ikke på din ret til at få udbetalt folkepension eller andre sociale ydelser. Der er nogle særligt gældende regler for indbetaling til og udbetaling af aldersopsparingen, og du kan høre din bank om de specifikke regler for dette.

Jeg er ansat som tjenestemand og skal have tjenestemandspension? For at høre om reglerne for din pension som tjenestemand, er det mest hensigtsmæssige at kontakte din arbejdsgiver for at vide mere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *